Laboratorium

Het laboratorium draagt zorg voor chemische analyses van uw producten, zodat de kwaliteit van alle in- en uitgaande goederen gewaarborgd is.

Het laboratorium van de Dekker Groep is uitgerust met moderne apparatuur om alle kwaliteitsaspecten op producten te onderzoeken. De Dekker Groep voorziet dan ook in vele gewenste onderzoeken.

Ons wetenschappelijk bekwame personeel staat garant voor de snel uitgevoerde controles. Zij zijn gespecialiseerd in het analyseren van de hoogwaardige producten die de Dekker Groep opslaat en transporteert.

VOORBEELDEN VAN ONZE ANALYSES:
Gaschromatografie
FFA (Free Fatty Acid) conform DGF-methode
Kleurmeting conform Lovibond
Waterbepaling conform Karl Fischer
Viscositeit conform Brookfield-meters

Meer informatie?

Contact

Eén aanspreekpunt voor opslag, handling en transport.

Kies de afdeling die u nodig heeft:

Tankopslag

Locatie Rotterdam
storage@maastankbv.nl

Locatie Ouderkerk aan den IJssel
trade@maastankbv.nl
TEL: +31-10-7100011 / FAX: +31-10-7100000